Vážení návštevnící, vitajte na webovej stránke Klubu historických vozidiel Holíč

Klub vznikol v roku 1994. Postupne sa zapojil do slovenského a medzinárodného diania zberateľov historických vozidiel. Zorganizoval viacero podujatí Slovenského a medzinárodného významu, z ktorých niektoré sa stali tradičnými podujatiami. Prezidentom klubu je Ing. Harský Peter.

Hnutie zberateľov historických vozdiel je dobrovoľnou činnosťou zameranou na zachovanie v podstate - technických pamiatok - technických postupov a technickej dokumentácie historických vozidiel. Budeme radi, keď sa informácie o našej činnosti stanú inšpiráciu pre ďalšie snaženie zberateľov historických vozidiel alebo priaznicov tejto činnosti.