3. ročník zrazu JAWA Pérák - Memoriál Dušana Sprušanského

Informácie k podujatiu

Začiatok: 10. sep 2022 o 09:00

Klub historických vozidiel Holíč

usporiada dňa 10.9.2022  3. ročník zrazu motocyklov  JAWA  Pérák  - Memoriál Dušana Sprušanského.Priebeh akcie je následovný: Zraz motocyklov Jawa Pérák je v mesteŠaštín - Stráže Rekreačná oblasť Gazárka (hlavné parkovisko) o 9,oo
hod. Po rozprave je štart o 10,oo hod. na 135 km trať s cieľom k
Mohyle M.R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom. Jazda motocyklov povedie
po II. a III. tr. ciest cez obce: Borský Mikuláš, VÚ Záhorie, Plavecký
Mikuláš, Jablonica, Brezová pod Bradlom - Mohyla M.R.Štefánika. (program pri Mohyle: Položenie venca z príležitosti 142. výročia narodenia M.R.Štefánika,
spoločné foto, prestávka na občerstvenie). Cesta od Mohyle povedie cez Myjavu, Vrbovce, Veterný mlyn Kuželov, Vodná nádrž Lučiná - (prestávka), Strážnice, Skalica a ukončenie akcie na Holíčskom zámku ( cca 16,-oo - 17,oo hod.), kde budú odovzdané vecné ceny.
Štartovné na akciu je 15,- Eur. ( z uvedeného bude hradené: vecné ceny, občerstvenie a veci spojené s akciou.)
Každý účastník sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo. V prípade poškodenia seba, svojich spolujazdcov a vozidla nebude vymáhať škodu od organizátorov.
Na akciu sa treba prihlásiť do : 4.9.2022 ( z dôvodu zabezpečenia vecných cien a občerstvenia).

Kontakt: Ján HURBAN mobil: 00421905323781

E-mail: holic.khv@gmail.com

KHV Holíč sa teší na Vašu účasť.


Galéria