4.ročník Zrazu JAWA Pérák Memoriál Dušana Sprušanského

Informácie k podujatiu

Začiatok: 10. jún 2023 o 09:00

Šaštín- Stráže Rekreačná oblasť Gazárka. (Hl. parkovisko)

Klub historických vozidiel Holíč organizuje dňa 10.6.2023  (t.j. sobota)
4.ročník zrazu motocyklov JAWA Pérák Memoriál Dušana
Sprušanského.
Zraz motocyklov je dňa 10.6.2023 o 9,oo hod. v meste Šaštín- Stráže
Rekreačná oblasť Gazárka. (Hl. parkovisko). Štart po rozprave k trati
je o 10,oo hod.
Cesta povedie po II. a III. tr. ciest cez VÚ Záhorie, Bukovú, Trstín s
cieľom na Hrade Červený Kameň. Počas výstavy motocyklov na Hrade Červený Kameň, bude možnosť prehliadky jednotlivých okruhov Hradu, podľa svojho výberu.Po ukončení výstavy a prehliadky na Hrade Červený Kameň
povedie cesta späť cez Pezinskú BABU, Rohožník do mesta Šaštín - Stráže, kde po odovzdaní cien bude akcia ukončená.
Štartovné na akciu je 15,- Eur. ( z uvedeného bude hradené: vecné ceny, občerstvenie a úkony spojené s akciou).
Každý účastník sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo.

 V prípade poškodenia seba, svojich spolujazdcov a vozidla nebude vymáhať škodu od organizátorov akcie. Každý  účastník s motocyklom, ktorý sa zúčastní jazdy - okruhu musí spĺňať všetky náležitosti v zmysle pravidiel o cestnej premávke.Na akciu sa treba prihlásiť do 3.6.2023 z dôvodu zabezpečenia vecných cien a občerstvenia.KHV Holíč sa teší na Vašu  účasť.

 

Galéria