5.ročník zrazu JAWA Pérák memoriál Dušana SPRUŠANSKÉHO

Informácie k podujatiu

Začiatok: 22. jún 2024 o 08:00

Šaštín-Stráže, Rekreačná oblasť Gazárka ( hlavné parkovisko).

 Klub historických vozidiel Holíč  si Vás dovoluje pozvať na  5. ročník zrazu JAWA Pérák memoriál Dušana SPRUŠANSKÉHO .


Zraz sa uskutoční dňa 22.6.2024 (sobota) v meste Šaštín-Stráže, Rekreačná oblasť Gazárka ( hlavné parkovisko).
Časový harmonogram:
8,oo hod. - 10,oo hod. príchod a registrácia účastníkov,
10,oo hod. - Oficiálne zahájenie akcie,
10,15 hod. - príprava a štart na 120 km trať.
Trať povedie cez obce:
Borský Mikuláš, VÚ Záhorie, Plavecký Mikuláš, Cerová - Rozbehy (prestávka a obhliadka zrúcaniny Hradu Korlátko.), Jablonica, Hradište pod Vrátnom,
Prietrž - (prestávka - Pamätník SNP U Rehušov, Dom bojových a revolučných tradícii), Bukovec, Turá Lúka, Vrbovce, Sobotište - (prestávka - prehliadka Habánskeho mlyna), Smrdáky, Šaštín-Stráže - RO Gazárka.
Po príchode do RO Gazárka bude poskytnuté občerstvenie a odovzdané ceny.
     

Štartové na akciu je      15,- Eur.

Z uvedeného bude hradené:  vecné ceny, občerstvenie, vstupné na prehliadku múzea a poplatky spojené s akciou.
Kontaktná osoba: Ján Hurban mobil: 00421905323781

Za organizačný výbor: Ing. Peter HARSKÝ
                                    Ing. Marek SPRUŠANSKÝ
                                    Ján HURBAN
                                    Libor GAVROŇ
                                   Oto POCHYLÝ
                                   Peter MRÁZ
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu.
V prípade záujmu i druhých motocyklov - veteránov ( JAWA, ČZ a iné, treba ohlásiť z dôvodu zabezpečenia občerstvenia a cien.
KHV Holíč sa teší na Vašu účasť.

Informácia: Počas našej akcie v RO Gazárka je i akcia veteránov : VW Chrobák - nachádza sa v campe RO.

Predseda Klubu historických vozidiel H o l í č

Ing. Peter H A R S K Ý

Galéria