XXXII. ročník ZÁHORÁCKA VETERÁN RALLYE – memoriál Jána Vépyho

Informácie k podujatiu

Začiatok: 4. jún 2022 o 08:00

Vážení priatelia veteránisti


Dovoľte, aby som sa vám touto cestou prihovoril v mene

usporiadateľov XXXII. ročníka Záhoráckej Veterán Rallye –

memoriálu Jána Vépyho.

Táto súťaž patrí svojou tradíciou medzi hodnotné kultúrne

podujatia poriadané na Západnom Slovensku. Účastnia sa jej

pretekári zo Slovenska, Českej republiky a okolitých štátov.

Všetkých spája spoločné nadšenie pre zachovanie kultúrneho

dedičstva v oblasti motorizmu. Hlavným krédom súťaže nie je

zajazdiť najlepší čas na vytýčenej trase, ale užiť si jazdu na

svojich plechových strojoch v priateľskej atmosfére a bezpečne

doraziť do cieľa. Verím, že i tento ročník bude pre nás všetkých

príjemným zážitkom z priateľského stretnutia. .

Prajem vám veľa pevného zdravia a teším sa na spoločné

stretnutie.


PRIHLÁŠKY:

Súťaže sa môžu zúčastniť len vozidlá riadne a včas

prihlásené.

Riadne vyplnené prihlášky zasielajte do 27.5. 2022

e-mailom alebo na adresu :

holic.khv@gmail.com

Ing. Peter Harský

SNP 1668/1

908 51 Holíč


Prihláška - ZVR.pdf

Záhorácka veterán rallye 2022 - propozície súťaže.pdf

Galéria